Pesticid-mareridt sept. 2018

Så er der igen - igen fokus på sprøjtemidler i drikkevandet.

dr-faktakort_ukrudt

Sprøjtefri have.
Vi bor oven på det vand vi drikker.

Sommer 2019

Nye ovenjordiske boringer

Som i nok har bemærket, er der blevet opsat 2 nye grønne kasser på græsplænen ved vandværket (den ene bag vandværket)

Vi skulle have lavet en videoinspektion af boringerne, og i samme ombæring valgte vi at få ført boringerne op til jordoverfladen.

Fordelene ved denne ændring er:

1. Der kræves ikke en ekstra medhjælper som kan gribe ind hvis der går en person ned i    boringsbrønden (der kan forkomme giftige gasser).

2. Hygiejnemæssigt er der en fordel i at der ikke kan stå overfladevand i boringsbrønden, som evt. kan trænge ned i boringen og forurene vandet med bl.a. koliebakterier

 

Boringernes og pumpernes tilstand blev fundet i orden.