Der er intet planlagt, hverken rørbrud eller gravearbejde.