Frederiksgård - Helved Vandværk I/S        Frederiksgård 11B
     
Kontaktperson :       Claus Tønder (vandværkspasser)
  Helved 25  
  Helvedhus  
 
6440 Augustenborg
  tlf: 3056 0080  / 7444 2526
  e-mail:  helvedhus@mail.dk
     
Takstblad    
                                                   Gælder fra 01.01.2017  
     
Driftsbidrag: Excl. Moms Incl. Moms
Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig  kr.       960,00  kr.        1.200,00
Målerafgift. Årlig afgift pr. måler 1,6m³/h  kr.       269,00  kr.           336,25
Målerafgift. Årlig afgift pr. måler  > 1,6m³/h  kr.       450,00  kr.           562,50
Vandafgift pr. m³  kr.           5,00  kr.               6,25
Fond for Vandsamarbejde  kr.           0,28  kr.               0,35
Offentlig afgift af ledningsført vand  kr.           6,25  kr.               7,81
     
Anlægsbidrag:    
Hovedanlægsbidrag:    
Pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig  kr.    8.000,00  kr.      10.000,00
Øvrige forbrugere                               0 - 500 m³ / år  kr.    8.000,00  kr.      10.000,00
                                                     501 - 2.000 m³ / år  kr.  12.000,00  kr.      15.000,00
                                                  2.001 - 5.000 m³ / år  kr.  16.000,00  kr.      20.000,00
                                                5.001 - 10.000 m³ / år  kr.  20.000,00  kr.      25.000,00
     
Forsyningsledningsbidrag:    
Tilslutning til eksisterende forsyningsledning    
pr. ejendom.  kr.    4.432,06  kr.        5.540,08
     
Uden for eksisterende forsyningsledning.  efter faktiske omkostninger 
     
Stikledningsbidrag:    
I hele vandværksområdet pr. ejendom    
til og med 50 m længde.  kr.  10.526,18  kr.      13.157,73
     
Forbrug over 10.000 m³ / år  fastlægges efter forhandling  
     
Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om- eller tilbygning, kan der opkræves  
et eller flere hovedanlægsbidrag, svarende til ændringen i.h.t. regulativ og fordelingsnøgle.
     
Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter  
"indeks for vandledningsarbejde" pr. 1 oktober foregående år.    
     
Gebyrer:    
1. rykker  kr.       100,00 momsfrit
2. rykker  kr.       200,00 momsfrit
Flyttegebyr  kr.       100,00  kr.           125,00
Gebyr for lukning / fremmøde for lukning  kr.    1.000,00  kr.        1.250,00
Gebyr for genåbning  kr.    1.000,00  kr.        1.250,00
Regningsgebyr for datascanning.  kr.         25,00  kr.             31,25
    17-11-2016     Claus